Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - lze smazat ? > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva - stará verze

Vyhlášky, zákony

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.01.2008
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.01.2007
OZV č. 2/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

1.01.2006

OZV č. 3/2005, kterou se mění vyhláška obce Nebovidy č. 2/2003 1.012006
Požární řád obce 1.11.2005
OZV č. 2/2004, kterou se mění vyhláška č. 2/2003 29.1.2004
OZV č. 1/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.03.2004
OZV č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.01.2004
OZV č. 1/2003 o místních poplatcích 1.01.2004
OZV č. 1/2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště obce Nebovidy 16.7.2002
Příloha k řádu veřejného pohřebiště 16.7.2002
OZV č. 5/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na k.ú. obce Nebovidy a systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na k.ú. obce Nebovidy 1.01.2002

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:


Veřejnoprávní smlouva uzavřená s městem Šlapanice na agendu přestupků