Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Územní plán obce

Změna č.2 ÚP Nebovidy k veřejnému projednání

Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Koordinační výkres
 Textová část změny č. 2 Územního plánu Nebovidy
Textová část odůvodnění změny č. 2 Územního plánu Nebovidy

 

Změna č. 1 územního plánu Nebovidy

Datum nabytí účinnosti 15.6.2022

 

Záznam o účinnosti změny č.1 územního plánu

Opatření obecné povahy č. 01/2022_změna č.1 Územního plánu Nebovidy

Příloha č. 1 OOP-změna č.1 ÚP Nebovidy-námitky občanů

Příloha č. 2 OOP-změna č.1 ÚP Nebovidy-vyhodnocení připomínek

Příloha č. 3 OOP-změna č.1 ÚP Nebovidy-vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

Textová část Změny č.1 Územního plánu Nebovidy

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres ZPF

 

Úplné znění Územního plánu Nebovidy po změně č. 1

Textová část Územního plánu Nebovidy

Záznam o účinnosti územního plánu po změně č.1

Grafická část:

Základní členění území

Hlavní výkres

Vodní hospodářství

Energetika a spoje

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

Koordinační výkres

 

Územní plán Nebovidy

Datum vydání: 7.7.2008, č.j . NEB 361/2008

Datum nabytí účinnosti: 23.7.2008

Grafická část

Koordinační výkres

Hlavní výkres

Základní členění ploch

Legenda ke grafické části územního plánu

Textová část

Územní plán_textová část

Je k nahlédnutí na obecním úřadě včetně dalších výkresů