Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Přírodní zajímavosti

Přírodní zajímavosti

V lesích nacházíme typické druhy flóry, jako je bilka hajní, lipnice hajní, z mezofilních a heminitrofilních druhů netýkavka nedůtklivá, lecha jarní, lecha černá, zvonek broskvolistý, konvalinka vonná, pryšec chvojka, kokořík vonný, smolnička obecná.

Podél toku Bobravy a Troubského potoka se vyskytují vlhkomilné druhy tužebník jilmový, popenec obecný, pcháč zelinný, kakost luční, bršlice kozí noha, kopřiva dvoudomá, rákos obecný aj.

Živočišné společenství našeho regionu můžeme v podstatě rozdělit do společenství lesa, polí a vod a navázané na obydlí, vytvořené člověkem.

Uvádíme běžné druhy : srnec obecný , prase divoké, liška obecná, kuna lesní a kuna skalní, jezevec lesní, veverka obecná, rejsek obecný, ježek východní, krtek obecný, vzácně tchoř tmavý, lasice kolčava. Dříve hojná krysa byla vytlačena potkanem, hraboš polní, myš domácí, hryzec vodní. V řece Bobravě žije vzácně ondatra pižmová. Během poslední lidské generace skoro vymizel sysel obecný. V poslední době se vzácně vyskytuje blíže neurčený druh netopýrů.

Upozorňujeme, že z ptáků se v dnešní době více rozšířila káně lesní a poštolka obecná. Velmi vzácně se vyskytuje jestřáb lesní a krahujec obecný.

Z nočních ptáků sýček obecný, velmi vzácná sova pálená a výr velký. Nenápadný puštík obecný se vyskytuje v těsné blízkosti člověka. Sojka obecná, kukačka obecná, strakapoud prostřední, žluva hajní a kdysi plachý kos černý se stávají v dnešní době nejenom četnými, ale často postrádající svoji dřívější plachost. Ze sýkor se v našem regionu vyskytuje sýkora modřinka, sýkora koňadra, sýkora parukářka, sýkora uhelníček. Z malých ptáčků, pokud jsme pozorni, neunikne výskyt králíčka obecného, budníčka lesního, střízlíka obecného, brhlíka lesního, lindušky lesní, stehlíka a červenky obecné. Jaro vítá skřivan polní.Pravidelně přilétají do obce vlaštovka obecná a jiřička obecná. Dost velké škody způsobuje mnohdy přemnožený špaček obecný.

Ještě před 50 lety se vyskytující chocholouš a slavík obecný v současné době téměř mizí. V zimě přilétá blízko zahrad a k lidským obydlím hýl obecný a nepravidelně do teplých krajin odlétající zvonek zelený. V posledních létech je možno sledovat úbytek vrabce domácího a pěnkavy obecné. Ze šplhavců ještě zahlédneme strakapouda velkého, datla černého a žlunu zelenou.

Na polích a v nízkých porostech se z původních velkých počtů vyskytuje bažant obecný a v poslední době vzácně koroptev polní a křepelka polní.

Z holubů žije v okolních lesích vzácně holub hřivnáč, mizí hrdlička divoká, kterou vytlačuje hrdlička zahradní.

Velmi rozmanitá je drobná fauna živočichů bezobratlých, které velmi hrubě můžeme rozdělit na ty, kteří žijí na stromech a keřích a kteří obývají lesní i obdělávanou půdu a její povrch. Je to řada různých červů, měkýšů, suchozemských korýšů, mnohonožek, stonožek, roztočů a pavouků. Z hmyzu se setkáme nejčastěji s různými druhy mravenců, lumků, střevlíků, drabčíků a chrobáků. Mezi bezobratlé živočichy, obývající převážně louky, patří čmeláci, kobylky, mšice, ploštice a různé druhy motýlů. Na našem území se vyskytují vzácně i infikovaná klíšťata.

V údolí Bobravy je ještě dnes četná ještěrka zelená a vzácně se vyskytující zmije vraná (pelias beur ver prester). Trdliště žab se nachází v lokalitě „Na písečňáku“ a je nutné, abychom tuto lokalitu chránili.

Z ryb jsou v naší oblasti pstruh duhový, bělice, jelec obecný, hrouzek, kapr, parma, cejn.

Z můr pak velmi vzácná stužkonoska modrá.

Brzy z jara sbíráme v okolí Nebovid kačenku českou (Verpa bohemica), smrže obecného (Morchella esculenta), a to na mezích a travnatých lesních okrajích, výskyt je i na autostrádě. V sadě „V kopcích“ roste v dubnu až květnu čirůvka májovka (Calocybe gambosa) a podtrnka . Přes léto až do podzimu se vyskytují všechny známé houby v listnatých i jehličnatých lesích, všechny druhy hřibů včetně hřibu královského (Boletus regius) v lesích nad „Cihelnou“. Holubinky (Russula) můžeme vidět i v trávě na hřbitově. Krásné exempláře křemenáčů osikových (Leccinum rufum) a kozáků březových (Leccinum scabrum), různé druhy čirůvek, málo rozšířený kotrč kadeřavý (Sparassis crispa), ryzce (Lactarius) nacházíme v okolních lesích téměř celé léto. Všechny druhy žampiónů (Agaricus) lze sbírat jak v sadu „V kopcích“, tak třeba na školní zahradě. S podzimem se objeví hojně václavky (Armillaria), hlavně v jehličnatých lesíchza rozcestím na Střelice, do zámrazu rostou čirůvky fialové (Lepista nuda). Během zimy můžeme sbírat různé druhy penízovek (Collybia), hlívu ústřičnou (Omphalotus) nebo ucho jidášovo (Hirneola auricula-judae) - velké množství se vyskytuje v „Březích“ na větvích bezu černého. Nemůžeme opomenout hojnost výskytu výborné bedly vysoké (Macrolepiota procera) i bedly červenající (Macrolepiota rachodes). Vzácněji se objeví po deštích v travinách i na autostrádě pýchavka obrovská (Langermannia gigantea).

Samozřejmě se v našem okolí vyskytuje dostatečné množství hub jedovatých. Mezi méně jedovaté patří muchomůrka červená (Amanita muscaia) – běžně roste v „Březích“, smrtelně jedovaté muchomůrky se nacházejí nad „Cihelnou“ a v lesích kolem Závisti apod. Otrava  zatím v našem okolí nebyla zaznamenána.