Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Současnost

Současnost

V dnešní době jsou Nebovidy příměstskou obcí na okraji jihozápadního sektoru města Brna, ve které žije 821 obyvatel ve 246 domech. Katastr obce má 474 ha. Geografické určení je dáno souřadnicemi 49 stupňů 08 min. 32 vt. severní délky a 16 stupňů 33 minut 12 vt. východní šířky.

Do jisté míry plochá část katastru orientovaná severovýchodně se svažuje k jihu a západu do údolí Bobravy s nejnižší nadmořskou výškou 230 m nad úrovní moře. Prudké svahy jižní a jihozápadní expozice katastru vrcholí nejvyšším kopcem 370 m n.m. Na východní straně obce situované domy jsou v nadmořské výšce 303 m n.m.

Katastr obce Nebovidy patří do úmoří Černého moře a povodí Svratky. Troubský potok tvořící západní hranici katastru je tvořen soutokem Aušperského a Popůveckého potoka. Je levostranným přítokem Bobravy a odvádí vodu ze západní části území. Do ní se vlévá menší vodní tok, který pramení přímo v obci - Nebovidský potok. Bobrava je pravostranným přítokem Svratky. U Anenského mlýna činí její průměrný průtok 0,4 m3/sec. Díky své poloze uprostřed lesů si zachovala do značné míry přirozený charakter.

Nebovidy se nachází na pomezí významných geomorfologických provincií - České vysočiny a Západních Karpat. Naprosto zřetelný přechod tvoří Ořechovská pahorkatina, přecházející v pahorkatinu Modřickou.

Katastrální území Nebovidy je kulturní krajinou. V okolí obce se nachází převážně orná půda, při jižní a západní hranici jsou lesní porosty. Jsou zde tři významné krajinné dominanty: nejvyšší převážně zalesněný kopec Nebovid 370 m n.m. a hluboce zaříznutá zalesněná údolí říčky Bobravy a Augšperského potoka. Jižní část území je využívána k rekreačním účelům, nachází se zde velké množství chat a zahrádek. Nebovidy jsou jednou z přístupových cest do Chráněné krajinné oblasti Bobrava. Nachází se zde typické druhy flóry a velmi rozmanité je společenství živočichů. Ze zvláště chráněných a ohrožených druhů se na území katastru nachází lilie zlatohlávek a koniklec velkokvětý. Chráněná je lokalita „Na písečňáku“ s trdlištěm žab. K rekreačnímu pobytu v přírodě a k potěše četným houbařům slouží různé druhy hub.