Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Místní poplatky

Místní poplatky

 

Pro rok 2023 se sazby poplatků nemění. 
Poplatky bude možné platit v hotovosti na pokladně obecního úřadu od 1. února 2023. 

Upozorňujeme poplatníky, že pokud chtějí uplatnit nárok na osvobození nebo úlevu, musí tuto skutečnost ohlásit obecnímu úřadu do 30 dnů ode dne, kdy nastala, jinak nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. Tato ohlašovací povinnost se nevztahuje na děti do 15 let věku a na osoby s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Nebovidy 78.

Splatnost poplatků v roce 2023

Druh poplatku Částka Kč Splatnost VS
Komunální odpad - dospělé osoby s TP 700,- 30.4.2023 1340
Komunální odpad - děti 11-15 let (nar. 2008-2012) 350,- 30.4.2023 1340
Komunální odpad - chaty, RD 700,- 30.9.2023 1340
Pes 200,- 30.4.2023 1341
Pes druhý a každý další 300,- 30.4.2023 1341
Pes - osoba starší 65 let 100,- 30.4.2023 1341
Pes druhý a každý další osoby starší 65 let 200,- 30.4.2023 1341

Poplatky je možné platit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo převodem na běžný účet obce u Komerční banky č. 123-6508450237/0100 s uvedením odpovídajícího VS a SS ( evidenční číslo chaty nebo popisné číslo RD). V případě společné platby za komunální odpad za poplatníky bydlící v jednom domě se ve SS uvádí popisné číslo. 

Vyhlášky týkající se místních poplatků:

Tiskopisy k ohlášení vzniku poplatkové povinnosti jsou k dispozici na obecním úřadě a jsou uvedeny níže.