Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Místní poplatky

Místní poplatky

 

Pro rok 2024 se sazby poplatků nemění. 

Upozorňujeme poplatníky, že pokud chtějí uplatnit nárok na osvobození nebo úlevu, musí tuto skutečnost ohlásit obecnímu úřadu do 30 dnů ode dne, kdy nastala, jinak nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. Tato ohlašovací povinnost se nevztahuje na děti do 15 let věku a na osoby s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Nebovidy 78.

Splatnost poplatků v roce 2024

Druh poplatku Částka Kč Splatnost VS
Komunální odpad - dospělé osoby s TP 700,- 30.4.2024 1340
Komunální odpad - děti 11-15 let  350,- 30.4.2024 1340
Komunální odpad - chaty, RD 700,- 30.4.2024 1340
Pes 200,- 30.4.2024 1341
Pes druhý a každý další 300,- 30.4.2024 1341
Pes - osoba starší 65 let 100,- 30.4.2024 1341
Pes druhý a každý další osoby starší 65 let 200,- 30.4.2024 1341

Poplatky je možné platit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo převodem na běžný účet obce u Komerční banky č. 123-6508450237/0100 s uvedením odpovídajícího VS a SS ( evidenční číslo chaty nebo popisné číslo RD). V případě společné platby za komunální odpad za poplatníky bydlící v jednom domě se ve SS uvádí popisné číslo. 

Vyhlášky týkající se místních poplatků:

Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 1/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 2/2023 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 3/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

Tiskopisy k ohlášení vzniku poplatkové povinnosti jsou k dispozici na obecním úřadě a jsou uvedeny níže.