Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Informace pro občany > Místní poplatky

Místní poplatky

Dnem 1.1.2022 nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Vyhláškou je stanovena výše poplatku v naší obci na 700 Kč. 

OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Upozorňujeme poplatníky, že pokud chtějí uplatnit nárok na osvobození nebo úlevu, musí tuto skutečnost ohlásit obecnímu úřadu do 30 dnů ode dne, kdy nastala, jinak nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. Tato ohlašovací povinnost se nevztahuje na děti do 15 let věku a na osoby s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Nebovidy 78.

Splatnost poplatků v roce 2022

Druh poplatku Částka Kč Splatnost VS
Komunální odpad - dospělé osoby s TP 700,- 30.4.2022 1340
Komunální odpad - děti 11-15 let (nar. 2007-2011) 350,- 30.4.2022 1340
Komunální odpad - chaty, RD 700,- 30.9.2022 1340
Pes 200,- 30.4.2022 1341
Pes druhý a každý další 300,- 30.4.2022 1341
Pes - osoba starší 65 let 100,- 30.4.2022 1341
Pes druhý a každý další osoby starší 65 let 200,- 30.4.2022 1341

Poplatky je možné platit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo převodem na běžný účet obce u Komerční banky č. 123-6508450237/0100 s uvedením odpovídajícího VS a SS ( evidenční číslo chaty nebo popisné číslo RD). V případě společné platby za komunální odpad za poplatníky bydlící v jednom domě se ve SS uvádí popisné číslo. Poplatníci mohou také požádat obecní úřad o zaslání poštovní poukázky pro případ platby poštou.

Vyhlášky týkající se místních poplatků:

Tiskopisy k ohlášení vzniku poplatkové povinnosti jsou k dispozici na obecním úřadě a jsou uvedeny níže.