Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy o stanovení místního koeficientu pro jednotlivé skupiny nemovitých věcí

MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPADY - Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 3/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2024
MÍSTNÍ POPLATKY ZE PSŮ - Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 2/2023 o místním poplatku ze psů 1.1.2024
MÍSTNÍ POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 1/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2024
Řád veřejného pohřebiště obce Nebovidy 15.7.2020
VYHLÁŠKA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č.4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nebovidy 1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

1.4.2017
Nařízení obce č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád 23.6.2015
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se zrušuje OZV č. 4/2010 14.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 1/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nebovidy 17.01.2012
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č.1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nebovidy 01.01.2012
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 1/2010 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 01.01.2011
Požární řád obce 1.11.2005

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech