Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočty a finanční dokumenty > Rozpočty a finanční dokumenty - archiv

Rozpočty a finanční dokumenty

Rozpočet roku 2022

Příjmy Plán  Skutečnost
Daňové příjmy 11 270 000  
Nedaňové příjmy   1 415 000  
Kapitálové příjmy      400 000  
Dotace      540 000  
Celkem  13 625  000  
     
Výdaje    
Běžné výdaje  10  400 000  
Kapitálové výdaje   10 540 000  
Celkem 20 940 000  
     
Financování  7 315 000  
splátka úvěru (jistiny) -1 470 000  
změna stavu peněžních prostředků  8 785 000  

 Rozpočet obce Nebovidy na rok 2022

Přílohy rozpočtu 2022

Rozpočet Mateřské školy Nebovidy na rok 2022

 Schválený rozpočet na rok 2022_rozpis

Rozpočtová opatření:
Rozpočtové opatření č.1/2022

Rozpočtové opatření č.2/2022

Rozpočtové opatření č.3/2022
Rozpočtové opatření č.4/2022

 

Rozpočet roku 2021

 Příjmy Plán   Skutečnost
Daňové příjmy  9 220 000  12 463 977
Nedaňové příjmy  1 824 000    1 671 181
Kapitálové příjmy     450 000       169 500
Dotace     506 000    3 588 107   
Celkem   12 000 000  17 892 765
     
Výdaje    
Běžné výdaje   8 655 000  8 452 615
Kapitálové výdaje    5 875 000  1 490 845
Celkem  14 530 000  9 943 460
     
Financování   2 530 000  -7 949 305
splátka úvěru (jistiny)  -1 470 000  - 1 466 664
změna stavu peněžních prostředků   4 000 000  - 6 482 641

 

 Rozpočet obce Nebovidy na rok 2021

Přílohy rozpočtu_2021

Rozpočet Mateřské školy Nebovidy na rok 2021

 

Rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření č.14/2021

Rozpočtové opatření č.13/2021

Rozpočtové opatření č. 12/2021

Rozpočtové opatření č. 11/2021

Rozpočtové opatření č.10/2021

Rozpočtové opatření č.9/2021

Rozpočtové opatření č.8/2021

Rozpočtové opatření č.7/2021

Rozpočtové opatření č.6/2021

Rozpočtové opatření č.5/2021

Rozpočtové opatření č.4/2021

Rozpočtové opatření č.3/2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021

Rozpočtové opatření č.1/2021

 

 

 Rozpočet  roku 2020

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy 10 920 000  11 160 502
Nedaňové příjmy   1 576 000    1 372 609
Kapitálové příjmy      800 000           2 500
Dotace      474 000    3 279 629
Celkem 13 770 000  15 815 240
     
Výdaje    
Běžné výdaje  8 835 000   7626 383
Kapitálové výdaje  8 165 000   7 801 129
Celkem  17 000 000  15 427 512
     
Financování 3 230 000  - 387 728
splátka úvěru -1 470 000  -1 466 664
změna stavu peněžních prostředků  4 700 000   1 078 936

Závěrečný účet obce Nebovidy za rok 2020

Komentář k hospodaření obce v roce 2020

 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12 za období 12/2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebovidy za rok 2020

Rozvaha_122020

Výkaz zisku a ztráty_12_2020

Příloha_12_2020

 

Výsledek hospodaření MŠ za rok 2020

 

Rozpočet obce Nebovidy na rok 2020
Přílohy rozpočtu na rok 2020
Rozpočet fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury na rok 2020
Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2020

 

Rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření č.1/2020

Rozpočtové opatření č.2/2020

Rozpočtové opatření č.3/2020

Rozpočtové opatření č.4/2020

Rozpočtové opatření č.5/2020

Rozpočtové opatření č. 6/2020

Rozpočtové opatření č. 7/2020

Rozpočtové opatření č.8/2020

Rozpočtové opatření č.9/2020

Rozpočtové opatření č.10/2020

 

Rozpočet roku 2019

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy 9 660 000  11 474 690
Nedaňové příjmy 1 480 000  1 643 362
Kapitálové příjmy 310 000  0
Dotace 418 000  865 179
Celkem 11 868 000  13 983 231
     
Výdaje    
Běžné výdaje 7838 000  7 401 960
Kapitálové výdaje 2 560 000  532 465
Celkem 10 398 000  7 934 425
     
Financování -1 470 000  -6 048 806
splátka úvěru -1 470 000  1 466 664
Závěrečný účet obce Nebovidy za rok 2019

 Výkaz FIN 2-12M_12_2019

Rozvaha 12_2019

Výkaz zisku a ztráty_12_2019

Příloha_12_2019

Komentář k hospodaření_2019

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

Výsledek hospodaření_MŠ_2019

 

 

Rozpočet obce Nebovidy na rok 2019
Přílohy rozpočtu na rok 2019
Rozpis rozpočtu na rok 2019

Rozpočtová opatření:
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Rozpočtové opatření č.2/2019
Rozpočtové opatření č.3/2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019

 Rozpočtové opatření č.8/2019

Rozpočtové opatření č.9/2019

Rozpočtové opatření č.10/2019

 
Rozpočet roku 2018
Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy 9.100.000  10.328.494
Nedaňové příjmy    800.000  971.074
Kapitálové příjmy       10.000  512.500
Dotace 1.116.300  2.066.048
Celkem 11.026.300  13.878.115
     
 Výdaje Plán Skutečnost
Běžné výdaje 7.410.000  7.214.952
Kapitálové výdaje 26.020.000  30.297.702
Celkem 33.430.000 37.512.654
     
Financování 22.403.700  23.634.538


 

 

Závěrečný účet obce Nebovidy za rok 2018

Výkaz FIN2_12M_122018
Rozvaha_12_2018
Výkaz zisku a ztráty_12_2018
Příloha_12_2018
Komentář k hospodaření obce_2018
Výsledek hospodaření_MŠ_2018
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

 

Rozpočet obce Nebovidy na rok 2018

Přílohy rozpočtu na rok 2018

Rozpočet fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury na rok 2018

 

 Rozpočet Mateřské školy Nebovidy na rok 2018

 

Rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření č.11/2018
Rozpočtové opatření č.10/2018

Rozpočtové opatření č. 9/2018

Rozpočtové opatření č.8/2018

Rozpočtové opatření č.7/2018

Rozpočtové opatření č.6/2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Rozpočtové opatření č.4/2018

Rozpočtové opatření č.1/2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018 

Rozpočtové opatření č. 3/2018

 

 

Rozpočet roku 2017

 
Příjmy  Plán  Skutečnost
Daňové příjmy  7.460.000

 9.191.025

Nedaňové příjmy 589.200      614.916
Kapitálové příjmy   10.000       29.500
Dotace  340.800     822.895
Celkem 8.400.000   10.658.336
     
 Výdaje  Plán Skutečnost
Běžné výdaje 5.440.000  5.804.113
Kapitálové výdaje 23.060.000  15.202.463
Celkem 28.500.000  21.006.576
     
 Financování  20.100.000  10.348.239

Schválený rozpočet na rok 2017

Přílohy rozpočtu na rok 2017

Rozpočet MŠ na rok 2017


Závěrečný účet obce Nebovidy za rok 2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Nebovidy za rok 2017

Výkaz FIN_12_2017

Komentář k hospodaření roku 2017

Rozvaha_12_2017

Výkaz zisku a ztráty_12_2017

Příloha_12_2017

 

 

Rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření č.12/2017

Rozpočtové opatření č. 11/2017

Rozpočtové opatření č.10/2017

Rozpočtové opatření č.9/2017

Rozpočtové opatření č.8/2017

Rozpočtové opatření č. 7/2017

Rozpočtové opatření č. 6/2017

Rozpočtové opatření č. 5/2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017

 


Rozpočet roku 2016

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy  7.419.200  8.393.777
Nedaňové příjmy  632.200  680.596
Kapitálové příjmy  1.000  829.300
Dotace  286.800  985.160
Celkem  8.339.200  10.888.834
     
Výdaje Plán Skutečnost
Běžné výdaje  4.989.200

 4.789.658

Kapitálové výdaje  17.700.000  872.935
Celkem  22.689.200  5.502.594
     
Financování  14.350.000  -5.386.240

Závěrečný účet obce Nebovidy za rok 2016

Výkaz FIN 2-12M_122016
Rozvaha_122016
Výkaz zisku a ztráty_122016 
Příloha_122016
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Nebovidy za rok 2016

Výsledek hospodaření_MŠ_2016

Komentář k hospodaření obce za rok 2016

 

 

 

Rozpočet roku 2015

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy 6.633.100  7.349.939
Nedaňové příjmy 654.600  722.738
Kapitálové příjmy 0  0
Dotace 365.400  537.902
Celkem 7.653.100  8.610.579
Výdaje Plán Skutečnost
Běžné výdaje 4.953.100  4.173.034
Kapitálové výdaje 14.211.000  861.865
Celkem 19.164.100  5.034.899
     
Financování 11.511.000  -3.575.680

Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2015

Rozvaha_2015_12

Výkaz zisku a ztrát 2015

Příloha 2015

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Nebovidy  za rok 2015

Komentář k hospodaření obce za rok 2015


 

Rozpočet roku 2014

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy 6.222.000

 6.641.945

Nedaňové příjmy 916.400  1.031.390
Kapitálové příjmy 140.000  129.280
Dotace 313.500  1.660.661
Celkem 7.591.900  9.463.276
Výdaje Plán Skutečnost
Běžné výdaje 4.590.000  4.146.178
Kapitálové výdaje 8.070.000  2.735.474
Celkem 12.660.000  6.881.652
     
Financování 5.068.100  -2.58.624

Rozpočet na rok 2014
Přílohy k rozpočtu na rok 2014

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2014

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Nebovidy za rok 2014

Rozpočet roku 2013

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy 5.382.400  6.116.900
Nedaňové příjmy 691.600  869.945
Kapitálové příjmy 0  0
Dotace 268.400  5.943.655
Celkem 6.342.400  12.930.500
Výdaje Plán Skutečnost
Běžné výdaje 4.977.400  5.216.280
Kapitálové výdaje 1.695.000  6.953.125
Celkem 6.672.00  12.169.405
     
Financování 330.000  -761.096

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu_2013
Rozvaha _2013
Příloha_2013
Výkaz zisku a ztráty_2013
Závěrečný účet obce Nebovidy za rok 2013

Rozpočet roku 2012

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy 4.810.200

 4.858.180

Nedaňové příjmy 667.100  679.850
Kapitálové příjmy 8.300  11.475
Dotace 394.600  418.521
Celkem 5.880.200  5.968.026
Výdaje Plán Skutečnost
Běžné výdaje 4.380.200  3.651.340
Kapitálové výdaje 2.450.000  841.006
Celkem 6.830.200  4.492.346
     
Financování 950.000  -1.475.680

Rozpočet roku 2011

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy 4.805.100 4.679.806
Nedaňové příjmy 655.800 787.553
Kapitálové příjmy 14.300 110.675
Dotace 431.100 581.004
Celkem 5.906.300 6.159.038
Výdaje Plán Skutečnost
Běžné výdaje 5.495.300 5.084.803
Kapitálové výdaje 1.230.000 525.980
Celkem 6.725.300 5.610.783
     
Financování 819.000 -548.256

Rozpočet roku 2010

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy 4.520.000 5.875.417
Nedaňové příjmy 586.100 638.275
Kapitálové příjmy 70.000 40.960
Dotace 595.900 828.466
Celkem 5.772.000 7.383.118
Výdaje Plán Skutečnost
Běžné výdaje 4.682.000 4.127.074
Kapitálové výdaje 1.090.000 2.183.358
Celkem 5.772.000 6.310.432
     
Financování 0 -1.072.686

Rozpočet roku 2009

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy 4.985.000
4.409.195,52
Nedaňové příjmy 630.100 643.641,53
Kapitálové příjmy 70.000 58.550,-
Dotace 484.900 1.011.147,-
Celkem 6.170.000 6.122.534,05
Výdaje Plán Skutečnost
Běžné výdaje 5.240.000 4.577.376,42
Kapitálové výdaje 930.000 1.032.890,-
Celkem 6.170.000 5.610.266,42
     
Financování 0 -512.267,63