Archiv

Archiv vystavených dokumentů

Rok 2009

Názevdokumentu
Datum vystavení
- sejmutí
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 1/2009 18.12.2009-05.01.2010
Svolání 19. zasedání zastupitelstva obce 09.12.2009-19.11.2009
Finanční úřad Brno-venkov č.j. 255762/09/293512705640-veřejná vyhláška-uložení písemnosti DANTI s.r.o.-v likvidaci 27.11.2009-14.12.2009
Stavební úřad Střelice č.j. SU/745/2009/Ka-usnesení-zastavení řízení 27.11.2009-14.12.2009
Obec Nebovidy-záměr prodeje pozemku 27.11.2009- 16.12.2009
Obec Nebovidy-záměr směny pozemků 27.11.2009-16.12.2009
E.ON-oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
23.11.2009-09.12.2009
Stavební úřad Střelice č.j. SU/1374/2009/Ka-územní rozhodnutí-přeložka telekomunikačního vedení 19.11.2009-07.12.2009
Svolání 18. zasedání zastupitelstva obce 10.11.2009-19.11.2009
Pozemkový fond ČR-nabídka pozemku k pronájmu 04.11.2009
MěÚ Šlapanice č.j. OŽP/38096-09/5467-2009/MOU-veřejná vyhláška-oznámení zahájení vodoprávního řízení "ČOV a kanalizace Nebovidy" 29.10.2009-30.11.2009
E.ON - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) 23.10.2009-19.11.2009
Obec Nebovidy-záměr prodeje pozemků 20.10.2009-18.11.2009
Finanční úřad Brno III č.j. 192375/09/290511707019-veřejná vyhláška-oznámení uložení písemnosti-malý podnik "KALINA" 16.10.2009-02.11.2009
Stavebí úřad Střelice č.j. SU/1360/2009/Ka-rozhodnutí o povolení vyjimky z OTP, o umístění stavby a stavební povolení-garáž na p.č. 368 16.10.2009-02.11.2009
Stavební úřad Střelice č.j. SU/1484/2009/Ka-rozhodnutí-oprava zřejmých nesprávností-kanalizace III. etapa 08.10.2009-26.10.2009
FÚ Brno-venkov č.j. 218164/09/293962708497-veřejná vyhláška-oznámení uložení písemností-L. Cunderová 06.10.2009-21.10.2009
Pozemkový fond ČR-obchodní veřejná soutěž na prodej pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR 02.10.2009-11.11.2009
Exekutorský úřad Praha-východ č.j. 081 EX 04802/06/149ře-dražební vyhláška 25.09.2009-04.11.2009
Stavební úřad Střelice č.j. SU/1374/2009/Ka-oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-přeložka telekomunikačního vedení RWE Transgas NET s.r.o. 25.09.2009-12.10.2009
Stavební úřad Střelice čj. SU/1360/2009/Ka-oznámení spojení územního a stavebního řízení-garáž na .č. 368 14.09.2009-02.10.2009
Svolání 17. zasedání zastupitelstva obce 14.09.2009-25.09.2009
E.ON-oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 01.09.2009-25.09.2009
KrÚ JMK,OŽP,č.j. JMK 113402/2009-závěr zjišťovacího řízení "Logistické centrum Nebovidy" 13.08.2009-31.08.2009
Pozemkový fond ČR-nabídka pozemků k pronájmu 05.08.2009-05.11.2009
Krajská veterinární správa pro JMK-nařízení č. 6/2009 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel 27.07.2009-13.07.2009
KrÚ JmK Brno, Odbor životního prostředí,č.j. JMK 97906/2009-oznámení záměru a zahájení zjišťovacího řízení "Logistické centrum Nebovidy" 16.07.2009-03.08.2009
MěÚ Šlapanice,obecní živnostenský úřad č.j. OZU/2562/2009/KL/7-oznámení zrušení živnostenského oprávnění 09.07.2009-24.07.2009
Stavební úřad Střelice č.j. SU/766/2009/Ka-územní rozhodnutí-přístavba chaty na p.č. 909/6 08.07.2009-24.07.2009
Stavební úřad Střelice č.j. SU/824/2009/Ka-územní rozhodnutí-přístavba RD 61 08.07.2009-24.07.2009
BVK a.s. Brno - vyúčtování vodného za rok 2008 23.06.2009-24.07.2009
Pozemkový fond ČR-nabídka pozemků k náhradním restitucím
Informace k nabídce
22.06.2009-22.07.2009
Stavební úřad Střelice č.j. SU/745/2009/Ka-oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (oprava)-Logistické centrum Nebovidy 12.06.2009-30.06.2009
Pozemkový fond ČR-nabídka pozemků k pronájmu 06.05.2009-06.08.2009
EURODRAŽBY.CZ a.s. Praha č.j. 110/2009-N-oznámení o upuštění od dražby 04.06.2009-24.07.2009
Exekutorský úřad Praha-východ č.j. 081 EX 04802/06-46Ře-usnesení o odročení dražebního jednání 25.05.2009-24.07.2009
Svolání 16. zasedání zastupitelstva obce 08.06.2009-22.06.2009
Stavební úřad Střelice č.j. SU/824/2009/Ka-oznámení zahájení územního řízení a řízení o výjimce z OTP a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-přístavba RD č.p. 61 04.06.2009-22.06.2009
Krajská veterinární správa pro JmK Brno- Nařízení č. 5/2009- mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy-varroázy včel 29.05.2009-22.06.2009
Stavební úřad Střelice č.j. SU/766/2009/Ka-oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-přístavba chaty 26.05.2009-11.06.2009
Stavební úřad Střelice č.j. SU/745/2009/Ka-oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-Logistické centrum Nebovidy 25.5.2009-11.06.2009
EURODRAŽBY.CZ a.s.-dražební vyhláška č.j.110/2009-N 19.05.2009-04.06.2009
FÚ Brno-venkov-vyhláška o vyložení hromadného předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitostí na rok 2009 29.04.2009-01.06.2009
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
21.05.2009-08.06.2009
Exekutorský úřad Praha-východ-dražební vyhláška 03.04.2009-20.05.2009
FÚ Blansko-veřejná vyhláška-výzva k převzetí písemnost-P. Vondráková
01.04.2009-17.04.2009
Svolání 15. zasedání zastupitelstva obce 30.03.2009-09.04.2009
Záměr směny pozemků 20.03.2009-08.04.2009
Záměr pronájmu pozemku 20.03.2009-08.04.2009
ČEPS,a.s. - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků 20.02.2009-19.03.2009
KrÚ JMK, OÚPSŘ-č.j. JMK 2505/2009-rozhodnutí-zamítnutí odvolání Ing. J. Pakosty 11.03.2009-27.03.2009
Návrh rozpočtu obce Nebovidy na rok 2009
Příloha č. 1 - věcná náplň rozpočtu
Příloha č.2 - návrh rozpoču MŠ
Příloha č. 3 - závazné ukazatele
19.03.2009-08.04.2009
Návrh závěrečného účtu za rok 2008 23.03.2009-08.04.2009
Stavební úřad Střelice č.j. SU/124/2009/Ka-rozhodnutí-stavební povolení na novostavbu RD na p.č. 124 23.03.2009-08.04.2009
Pozemkový fond ČR-veřejná nabídka pozemků k prodeji 27.03.2009-27.04.2009
Pozemkový fond ČR-nabídka pozemků k pronájmu 11.02.2009-19.05.2009
FÚ Blansko-veřejná vyhláška-výzva k převzetí písemnost-P. Vondráková
01.04.2009-17.04.2009
Svolání 15. zasedání zastupitelstva obce 30.03.2009-09.04.2009
Záměr směny pozemků 20.03.2009-08.04.2009
Záměr pronájmu pozemku 20.03.2009-08.04.2009
ČEPS,a.s. - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků 20.02.2009-19.03.2009
KrÚ JMK, OÚPSŘ-č.j. JMK 2505/2009-rozhodnutí-zamítnutí odvolání Ing. J. Pakosty 11.03.2009-27.03.2009
Návrh rozpočtu obce Nebovidy na rok 2009
Příloha č. 1 - věcná náplň rozpočtu
Příloha č.2 - návrh rozpoču MŠ
Příloha č. 3 - závazné ukazatele
19.03.2009-08.04.2009
Návrh závěrečného účtu za rok 2008 23.03.2009-08.04.2009
Stavební úřad Střelice č.j. SU/124/2009/Ka-rozhodnutí-stavební povolení na novostavbu RD na p.č. 124 23.03.2009-08.04.2009
Pozemkový fond ČR-veřejná nabídka pozemků k prodeji 27.03.2009-27.04.2009
Stavební úřad Střelice č.j. St. 1252/08-Ka-veřejná vyhláška-rozhodnutí o udělení vyjímky z OTP a územní rozhodnutí na novostavbu RD na p.č. 274/1 21.01.2009-09.02.2009
FÚ Brno - venkov č.j. 5613/09/293961701958-veřejná vyhláška-uložení písemnosti R. Hadacz 21.01.2009-09.02.2009
Obec Nebovidy-záměr pronájmu pozemků 04.02.2009-19.02.2009
Stavební úřad Střelice č.j. SU/124/2009/Ka-oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení spojeného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-novostavba RD na p.č. 124 04.02.2009-19.02.2009
Pozemkový fond ČR-nabídka pozemků k pronájmu
12.11.2008-12.03.2009
Pozemkový fond ČR-nabídka pozemků k pronájmu 11.02.2009
Svolání 14. zasedání zastupitelstva obce 17.02.2009-26.02.2009
Stavební úřad Střelice č.j. St. 1344/08-Ka-veřejná vyhláška-územní rozhodnutí a stavební povolení na novostavbu zahradního domku na p.č. 982 18.02.2009-0903.2009
ČEPS,a.s. - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků 20.02.2009