Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace pro občany > Adaptační strategie

Adaptační strategie

 

Nebovidy připravují Adaptační strategii na klimatickou změnu

Děkujeme všem občanům Nebovid, kteří se zapojili do ankety ve věci adaptace obce na změnu klimatu. Níže si můžete přečíst stručné shrnutí výsledků. Vaše názory, nápady a podněty jsme využili při formulaci návrhu Akčního plánu Adaptační strategie pro Nebovidy. Do konce září bude návrh strategie zveřejněn a v průběhu října s Vámi, občany Nebovid, také projednán. Pozvánku na veřejné setkání k projednání návrhu Adaptační strategie brzy zveřejníme.

Obec by se měla zaměřit na sucho či řešit splaškovou kanalizaci

Více než padesátka obyvatel Nebovid se na jaře zapojila do internetové ankety související s přípravou adaptační strategie naší obce na klimatické změny. Mezi respondenty v počtu lehce převažovali muži (58 %) nad ženami (42 %) a téměř polovina odpovídajících patřila do věkové kategorie 35 – 49 let.

Jako nejvíce ohrožující projevy klimatické změny dotazovaní lidé vnímají dlouhodobé sucho (79 % respondentů), dále pak chřadnutí lesů (69 % respondentů) a každý čtvrtý účastník pak také zmiňoval zhoršenou kvalitu vody v řekách a potocích, vlny veder nebo erozi půdy.

Anketa pojmenovala také několik problémů, které by naše obec měla při zpracování adaptační strategie řešit. Jako výzva se ukazuje systém třídění odpadů (označilo 35 % respondentů), kdy dochází k přeplňování kontejnerů na papír a plasty a chybí sběrný dvůr. Podle dotázaných by se do budoucna obec měla zaměřit také na nedostatek pitné vody, který se týká chatové oblasti odkázané na studny s nestabilní hladinou. Stranou zájmu by nemělo zůstat ani doplnění zeleně v obci.

Anketa_opatření

Zhruba tři čtvrtiny respondentů by si přálo, aby měly Nebovidy kvalitně řešenou kanalizaci, opakovaně byla zmiňována zejména chybějící splašková kanalizace. Poptávka je také po obnově tůní a mokřadů (například v nivě Troubského potoka v blízkosti křižovatky Ořechov-Střelice) nebo obnově a vytváření polních cest a alejí v okolní krajině.

Anketa_klimatické změny

Účastníci ankety mohli ještě v závěru vyjádřit, co dalšího by se mohlo v naší obci změnit. Nespokojenost se projevila v tématu parkování nebo nabídky spojů veřejné dopravy. Na druhou stranu by občané uvítali vysazené stromy v nově vzniklých ulicích a podél vycházkových pěších tras, kde citelně chybí jejich stín.

 

Proč a jak Nebovidy připravují Adaptační strategii na změnu klimatu 

Zvýšit odolnost obce vůči dopadům klimatické změny jako jsou dlouhodobé sucho, vlny veder nebo přívalové deště a eroze zemědělské půdy, to je cílem přípravy Adaptační strategie obce Nebovidy na změnu klimatu. Obec Nebovidy ve spolupráci s Nadací Partnerství a firmou Aquaforce za podpory Norských fondů bude hledat taková opatření a konkrétní projekty, které zlepší životní prostředí v obci a zvýší bezpečnost místních obyvatel i ekonomický a sociální potenciál rozvoje obce.

Harmonogram prací:

01/2021 – 02/2021 zpracování analytické části

03/2021 – 04/2021 zpracování návrhové části

05/2021                  zpracování implementační části

06/2021 – 08/2021 zpracování Akčního plánu opatření

09/2021                  projednání návrhu strategie s veřejností

10/2021                  finalizace dokumentu a odevzdání

Jak se můžete zapojit?

Veřejnost bude do přípravy Adaptační strategie zapojena už v průběhu jejího zpracování.

03/2021 – 04/2021            anketa s cílem získat názory občanů, jak silně klimatické hrozby vnímají a jaká opatření by uvítali

05/2021                             veřejné představení návrhové části, sběr podnětů pro Akční plán

09/2021                             veřejné projednání kompletního návrhu Adaptační strategie

Máte-li jakékoliv dotazy, připomínky či podněty, napište nám: adaptace_nebovidy@nadacepartnerstvi.cz

NF-SFZP CR-heslo_RGB(2).jpg

Chcete vědět víc?

Co je to klimatická změna a jak se projevuje www.faktaoklimatu.cz

Příklady dobré praxe #Jak na klima – inspirační databáze soutěže Adapterra Awards www.adapterraawards.cz

190507_00_litovicky-potok_03m(1).jpg

   

20. 9. Oleg

Zítra: Matouš

Sportovní a společenská hala

Kácení máje  25.9.2021

Kácení máje_2021.jpg

 

Návštěvnost stránek

354986
nebovidy_foot.png