Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace pro občany > Místní poplatky

Místní poplatky

Obecně závaznou vyhláškou obce Nebovidy č. 1/2018 byla s účinností od 1.1.2019 navýšena sazba místního poplatku za komunální odpad na 590 Kč.

Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 1/2018

Splatnost poplatků v roce 2019

Druh  poplatku Částka Kč Splatnost VS
Komunální odpad - dospělé osoby s TP
590,- 30.4.2019 1340
Komunální odpad - děti 11 - 15 let 295,- 30.4.2019 1340
Komunální odpad - chaty, RD 590,- 30.9.2019 1340
Komunální odpad - cizinci 590,- 30.9.2019 1340
Pes 100,- 31.3.2019 1341
Pes druhý a každý další 200,- 31.3.2019 1341
Pes - důchodci 50,- 31.3.2019 1341

Poplatky je možné platit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo převodem na běžný účet obce u Sberbank CZ 4200216699/6800 s uvedením odpovídajícího  VS a SS ( evidenční číslo chaty nebo popisné číslo RD). V případě společné platby za komunální odpad za poplatníky bydlící v jednom domě se ve SS uvádí popisné číslo. Poplatníci mohou také požádat obecní úřad o zaslání poštovní poukázky pro případ platby poštou. Vyhlášky týkající se místních poplatků jsou v plném znění uveřejněny v oddíle "Zastupitelstvo obce".

 

 

Upozornění na změnu ohlašování nároku na osvobození od poplatku

Novelizací zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, dochází s účinností od 1.1.2018 ke změně v ohlášení nároku na osvobození od placení místních poplatků. Pokud poplatník neohlásí obecnímu úřadu údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku včas, nárok mu zanikne. Místní poplatky zavádí obce prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. V nich mohou obce nad rámec zákona některé poplatníky osvobodit od placení poplatku, případně poplatek snížit nebo poskytnout úlevu. Poplatník, který splňuje podmínku pro osvobození nebo úlevu, to ale musí obecnímu úřadu ohlásit ve lhůtě, která je ve vyhlášce uvedena. Pokud ve vyhlášce lhůta stanovena není, platí zákonná lhůta 15 dnů ode dne, kdy nastaly podmínky rozhodné pro osvobození.

Obecně závaznou vyhláškou obce Nebovidy je č. 2/2017 je stanovena lhůta 30 dnů ode dne, kdy  skutečnost zakládající osvobození nebo úlevu od poplatku vznikla.

 

Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 2/2017

 

 Upozornění na změnu v místním poplatku za komunální odpad

Novelizací zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, byl s účinností od 1.1.2013 rozšířen okruh poplatníků místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Novými poplatníky se stávají:

a) cizinci s povoleným trvalým pobytem, cizinci s dlouhodobým vízem, cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu, cizince s povolením k přechodnému pobytu, občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska
b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.


Ohlašovací povinnost vzniku poplatkové povinnosti je nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla. Rozsah údajů, které poplatník v ohlášení uvádí je uveden v obecně závazné vyhlášce č. 2/2017.
Tiskopisy k ohlášení vzniku poplatkové povinnosti jsou k dispozici na obecním úřadě a jsou uvedeny níže.

10. 12. Julie

Zítra: Dana

Sportovní a společenská hala

22.12.2019

Vánoční koncert Mistříňanky

11.1.2020

2. obecní ples

 25.1.2020

Farní ples

https://www.farniples.cz/

Návštěvnost stránek

219311
nebovidy_foot.png