Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3

Upozornění na změnu v ohlašování nároku na osvobození od placení poplatků

Novelizací zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, dochází s účinností od 1.1.2018 ke změně v ohlášení nároku na osvobození od placení místních poplatků. Pokud poplatník neohlásí obecnímu úřadu údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku včas, nárok mu zanikne. Místní poplatky zavádí obce prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. V nich mohou obce nad rámec zákona některé poplatníky osvobodit od placení poplatku, případně poplatek snížit nebo poskytnout úlevu. Poplatník, který splňuje podmínku pro osvobození nebo úlevu, to ale musí obecnímu úřadu ohlásit ve lhůtě, která je ve vyhlášce uvedena. Pokud ve vyhlášce lhůta stanovena není, platí zákonná lhůta 15 dnů ode dne, kdy nastaly podmínky rozhodné pro osvobození.

Obecně závaznou vyhláškou obce Nebovidy je č. 2/2017 je stanovena lhůta 30 dnů ode dne, kdy  skutečnost zakládající osvobození nebo úlevu od poplatku vznikla.Informace k voličským průkazům pro 2. kolo volby prezidenta

Volič, který nemůže volit v místě svého trvalého pobytu, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje volit v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

O voličský průkaz na Obecním úřadu v Nebovidech je možné požádat:

  • osobně do středy 24. ledna 2018
  • doručením v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče do pátku 5. ledna 2018
  • elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím     datové schránky do pátku 19. ledna 2018.

    Voličské průkazy může obecní úřad předávat:
  • osobně voliči
  • osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu
  • zašle voliči poštou na uvedenou adresu do vlastních rukou.


Myslivecký ples

Myslivecky ples

 Pojízdná prodejna masa

Řeznictví a uzenářství D-MASO Blažovice bude prodávat ve středu 17.ledna v 8:00 hod.
na prostranství u kostela ČERSTVÉ KUŘECÍ, VEPŘOVÉ A HOVĚZÍ MASO, TRADIČNÍ UZENINY, UZENÁ MASA A SPECIALITY.Obecní sad - anketa

Obecní sad - anketa

 

Obecní sad - anketa

 Rozšířené úřední hodiny finančního úřadu pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí

FÚ-rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcíZměna ordinační doby NZZ ve Střelicích

Ordinační doba od 1.1.2018:

Po:   7:00 - 18:00 **

Út:    7:00 - 13:00 

St:    7:00 - 18:00 *

Čt:    7:00 - 18:00 **

Pá:   7:00 - 13:00 

ranní ordinace  MUDr. Irma Jeřábková

odpoledne  ordinují     * MUDr. Marie Nováková

                                   ** MUDr. Magdalena Bartlová 

zdravotní sestry  Jana Minaříková, Daniela ProcházkováMístní poplatky 2018

Zastupitelstvo obce rozhodlo o navýšení místního poplatku za komunální odpad za rok 2018 na 550,- Kč.

Místní poplatek za psa je beze změny.

Bližší informace k placení poplatků jsou uvedeny v Informacích pro občany.

Platby místních poplatků v hotovosti na pokladně obecního úřadu budou přijímány od 5.února 2018.

 Roční udržovací poplatek za kabelovou televizi

Zastupitelstvo obce Nebovidy schválilo roční udržovací poplatek za kabelovou televizi ve výši 200,- Kč.

Poplatek je možné platit:

  • v hotovosti na pokladně OÚ v úředních hodinách
  • převodem na b.ú. u KB č. 10321641/0100, VS 3333, SS=číslo domu.


Jízdní řád linky 501 od 10.12.2017

Jízdní řád 501_171210Novější 1 3

nebovidy_foot.png