Drobečková navigace

Úvodní stránka > Zastupitelstvo obce > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 2/2020 o místním poplatku ze psů 14.2.2020
 Obecně závazná vykláška obce Nebovidy č. 1/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 16.12.2019  14.2.2020
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č.4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nebovidy 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č.3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č.2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č.1/2019, o místním poplatku ze psů 1.1.2020

 Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

 1.4.2017
Nařízení obce č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád 23.6.2015
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se zrušuje OZV č. 4/2010 14.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 1/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nebovidy 17.01.2012
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č.1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nebovidy 01.01.2012
Obecnězávazná vyhláška obce Nebovidy č. 1/2010 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 01.01.2011
OZV č. 2/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
1.01.2006
Požární řád obce 1.11.2005
OZV č. 1/2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště obce Nebovidy 16.7.2002
Příloha k řádu veřejného pohřebiště 16.7.2002
   

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Veřejnoprávní smlouvy

5. 6. Dobroslav

Zítra: Norbert

Sportovní a společenská hala

Úřední hodiny obecního úřadu
po a st        8.00 - 12.00 hod
                  17.00 - 19.00 hod

 

Sportovní a společenská hala v Nebovidech bude opět otevřena

od 18. května 2020.

Otevírací doba:

14.00 - 22.00 hod

 

 

Návštěvnost stránek

236041
nebovidy_foot.png