Drobečková navigace

Úvodní stránka > Zastupitelstvo obce > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č.4/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku ze psů 1.1.2021
 Řád veřejného pohřebiště obce Nebovidy
 15.7.2020
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 2/2020 o místním poplatku ze psů 14.2.2020
 Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 1/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 16.12.2019  14.2.2020
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č.4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nebovidy 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č.3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č.2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č.1/2019, o místním poplatku ze psů 1.1.2020

 Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

 1.4.2017
Nařízení obce č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád 23.6.2015
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se zrušuje OZV č. 4/2010 14.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 1/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nebovidy 17.01.2012
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č.1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nebovidy 01.01.2012
Obecnězávazná vyhláška obce Nebovidy č. 1/2010 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 01.01.2011
OZV č. 2/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
1.01.2006
Požární řád obce 1.11.2005
   
   
   

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Veřejnoprávní smlouvy

16. 1. Ctirad

Zítra: Drahoslav

Sportovní a společenská hala

 

 

 

 

Návštěvnost stránek

436468
nebovidy_foot.png