Drobečková navigace

Úvodní stránka > Zastupitelstvo obce > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
 Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č.1/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 2/2017  1.1.2019

 Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č.2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 1.1.2018

 Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

 1.4.2017

Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č.2/2015

 1.1.2016

Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním území obce Nebovidy a systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na katastrálním území obce Nebovidy

1.9.2015
Nařízení obce č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád 23.6.2015
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se zrušuje OZV č. 4/2010 14.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 1/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nebovidy 17.01.2012
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č.1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nebovidy 01.01.2012
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů 01.01.2011
Obecnězávazná vyhláška obce Nebovidy č. 1/2010 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 01.01.2011
OZV č. 2/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
1.01.2006
Požární řád obce 1.11.2005
OZV č. 1/2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště obce Nebovidy 16.7.2002
Příloha k řádu veřejného pohřebiště 16.7.2002
   

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Veřejnoprávní smlouvy

17. 10. Hedvika

Zítra: Lukáš

Sportovní a společenská hala

4.11.2019

Velkoobjemové kontejnery
Sběr elektroodpadu

 9.11.2019

Halloweenský lampionový průvod

4.12.2019

Rozsvícení vánočního stromu

 7.12.2019

Mikulášská zábava
Dětský karneval v maskách

 22.12.2019

Vánoční koncert Mistříňanky

 

Návštěvnost stránek

214599
nebovidy_foot.png