Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Upozornění na změnu v ohlašování nároku na osvobození od placení poplatků

Upozornění na změnu v ohlašování nároku na osvobození od placení poplatkůNovelizací zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, dochází s účinností od 1.1.2018 ke změně v ohlášení nároku na osvobození od placení místních poplatků. Pokud poplatník neohlásí obecnímu úřadu údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku včas, nárok mu zanikne. Místní poplatky zavádí obce prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. V nich mohou obce nad rámec zákona některé poplatníky osvobodit od placení poplatku, případně poplatek snížit nebo poskytnout úlevu. Poplatník, který splňuje podmínku pro osvobození nebo úlevu, to ale musí obecnímu úřadu ohlásit ve lhůtě, která je ve vyhlášce uvedena. Pokud ve vyhlášce lhůta stanovena není, platí zákonná lhůta 15 dnů ode dne, kdy nastaly podmínky rozhodné pro osvobození.

Obecně závaznou vyhláškou obce Nebovidy  č. 2/2017 je stanovena lhůta 30 dnů ode dne, kdy  skutečnost zakládající osvobození nebo úlevu od poplatku vznikla.


nebovidy_foot.png