Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace pro občany > Místní poplatky

Místní poplatky

Splatnost poplatků v roce 2017

Druh  poplatku Částka Kč Splatnost VS
Komunální odpad - dospělé osoby
500,- 30.4.2017 1340
Komunální odpad - děti 11 - 15 let 250,- 30.4.2017 1340
Komunální odpad - chaty, RD 500,- 30.9.2017 1340
Komunální odpad - cizinci 500,- 30.9.2017 1340
Pes 100,- 31.3.2017 1341
Pes druhý a každý další 200,- 31.3.2017 1341
Pes - důchodci 50,- 31.3.2017 1341

Poplatky je možné platit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo převodem na běžný účet obce u KB 10321641/0100 s uvedením odpovídajícího  VS a SS (rodné číslo poplatníka, evidenční číslo chaty nebo popisné číslo RD). V případě společné platby za komunální odpad za poplatníky bydlící v jednom domě se ve SS uvádí popisné číslo. Poplatníci mohou také požádat obecní úřad o zaslání poštovní poukázky pro případ platby poštou. Vyhlášky týkající se místních poplatků jsou v plném znění uveřejněny v oddíle "Zastupitelstvo obce".

Na pokladně obecního úřadu bude možná platba místních poplatků v hotovosti od středy 1. února 2017.

 

 Upozornění na změnu v místním poplatku za komunální odpad

Novelizací zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, byl s účinností od 1.1.2013 rozšířen okruh poplatníků místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Novými poplatníky se stávají:

a) cizinci s povoleným trvalým pobytem, cizinci s dlouhodobým vízem, cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu, cizince s povolením k přechodnému pobytu, občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska
b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.


Ohlašovací povinnost vzniku poplatkové povinnosti je nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla. Rozsah údajů, které poplatník v ohlášení uvádí je uveden v obecně závazné vyhlášce č. 2/2015.
Tiskopisy k ohlášení vzniku poplatkové povinnosti jsou k dispozici na obecním úřadě a jsou uvedeny níže.

23. 11. Klement

Zítra: Emílie

7.12.2017

Rozsvěcení vánočního stromu

Vánoční jarmark 

 

 

 

 

Návštěvnost stránek

151041
nebovidy_foot.png